Minimumtilskud
Det er muligt at få økonomisk begravelseshjælp fra det offentlige. Hvis afdøde var født før den 1. april 1957, er du berettiget til et minimumsbeløb på 1050,00 kr. i begravelseshjælp.

Var afdøde under 18 år, er du berettiget til en begravelseshjælp på 9.400 kr. (2019).

Dette tilskud søger NordBegravelse på dine vegne. Vi får beløbet udbetalt fra Udbetaling Danmark, hvorefter vi trækker det fra den samlede regning, vi sender til dig.

Maksimumtilskud
Hvis der ikke er nogen væsentlig formue i boet, kan der ydes en højere begravelseshjælp fra det offentlige. Der kan maksimalt udbetales 11.200 kr. (2019).
Var afdøde under 18 år, er du kun berettiget til en begravelseshjælp på 9.400 kr. (2019).

Formuegrænser
Hvis afdøde har ægtefælle eller børn under 18 år, kan der søges om højere begravelseshjælp, hvis den samlede formue ikke overstiger 48.700 kr. (2019).
Hvis afdøde ikke har ægtefælle eller børn under 18 år, må formuen ikke overstige 30.000 kr. (2019).

Den højere begravelseshjælp beregnes på baggrund af formueopgørelsen på skifteretsattesten, som du modtager fra Skifteretten 3 – 4 uger efter dødsfaldet.

Hvis der er basis for at søge højere begravelseshjælp, er det stadig NordBegravelse, der søger tilskuddet på dine vegne. Det er derfor meget vigtigt, at vi får en kopi af skifteretsattesten, når du har modtaget denne.

Når vi har indsendt skifteretsattesten bliver differencen mellem minimumsbeløbet, som allerede er trukket fra regningen, og den bevilgede højere begravelseshjælp indsat direkte på din NemKonto af Udbetaling Danmark.