Sygeforsikring Danmark
Hvis afdøde var medlem af Sygeforsikring Danmark gruppe 1 eller 2, kan der søges om en begravelseshjælp på 1.400 kr. (Andre sikringsgrupper giver ingen begravelseshjælp).

NordBegravelse vil på dine vegne undersøge afdødes eventuelle medlemskab af Sygeforsikring Danmark og få begravelseshjælpen udbetalt. Tilskuddet bliver – ligesom det offentlige tilskud – trukket fra den endelige regning.

Anden økonomisk hjælp
Enkelte foreninger, håndværkerlaug og loger m.m. yder begravelseshjælp til afdøde medlemmer. Det er sjældent, men kan forekomme, så undersøg gerne det, hvis afdøde var medlem af en sådan!

Personer, der har været medlem af Dansk Ligbrændringsforening, er stadig berettiget til et tilskud herfra.

Også her gælder det, at vi på dine vegne tilbyder at søge og få udbetalt begravelseshjælpen. Tilskuddet bliver trukket fra den endelige regning.