Det kan være en fordel for dig, hvis du har overvejet nogle spørgsmål inden samtalen med bedemanden.  Her er nogle spørgsmål, som du eventuelt kan drøfte med dine pårørende inden mødet.

 • Skal nærmeste pårørende se afdøde, inden kisten lukkes?
 • Hvilket tøj skal afdøde have på i kisten?
 • Skal eventuelle smykker blive på?
 • Skal afdøde have noget med i kisten? (F.eks. fotos, afskedsbreve, tegninger fra børn eller børnebørn)
 • Skal afdøde begraves eller bisættes?
 • Hvor og hvornår skal højtideligheden foregå?
 • Hvordan skal kisten pyntes?
 • Skal der pyntes i kirke/kapel?
 • Skal der være trykte salmeblade?
 • Hvilken form for gravsted ønsker I til afdøde? (F.eks. kiste- eller urnegravsted, plænegrav, anonym fællesgrav)
 • Skal der dødsannonce i avisen?
 • Skal det være mindesamvær efter højtideligheden?