• at forestå alle de praktiske opgaver ved planlægning og gennemførelse af højtideligheden.
  • at tage os af papirarbejdet og rette henvendelse til alle offentlige myndigheder m.m.
  • at afhente dødsattest og sørge for anmodning om – og godkendelse af – begravelsen eller bisættelsen.
  • at indgå aftale med præst, kirke/kapel, kirkegård og/eller krematorium.
  • at hjælpe med udformning af dødsannonce og indrykning i diverse aviser.
  • at sørge for bestilling af kiste, ligklæder, urne og transport med rustvogn m.m.
  • at bestille f.eks. trykte sange, kistedekorationer, blomster og gravsten m.m.
  • at søge tilskud fra Udbetaling Danmark og orientere om procedurer vedr. skifteret m.m.
  • at udregne et overslag over de omkostninger, der er forbundet med arrangementet.
  • at afhente afdøde, evt. give tøj på, lægge i kiste og køre til kapel, kirke, krematorium og/eller kirkegård.