Når du ringer til NordBegravelse eller besøger os i forretningen på Frejasvej 17 i Hillerød,
kommer du til at tale med en af følgende 3 bedemænd:

Mette Wolf

Mette er uddannet bioanalytiker og har i mange år arbejdet i laboratoriets forskningsafdeling på Hillerød Hospital, indtil hun den 1. januar 2006 overtog begravelsesforretningen sammen med sin mand Leif Jonasson.

Leif Jonasson

Leif er uddannet brandmand og har bl.a. i mange år kørt som ambulanceredder for Gentofte Brandvæsen. I efteråret 2005 fik han lyst til at prøve nye udfordringer. Efter en praktikperiode i Hillerød Ligkistemagasin hos bedemand Poul Rasmussen blev han og Mette opfordret til at købe forretningen. De fortsatte dermed de gode traditioner med kvalitet, tryghed og nærvær, som lå til grund for det gamle firma.

Lars Frederiksen

Lars er oprindelig uddannet med handel- og lagerekspedition, og har derefter taget en pædagoguddannelse. Han har bl.a. været leder af en naturbørnehave på Bornholm og har i mange år arbejdet som landsdækkende musikkonsulent i en kirkelig organisation. Senest har han været ansat som kirketjener i Hillerød Kirke, inden han pr. 1. juni 2015 blev ansat som bedemand af Mette og Leif, som ejer NordBegravelse.

 

Alle 3 ansatte i NordBegravelse tager sig af samtaler og sagshåndtering.
Derudover står Mette for bogføring og den daglige drift, mens Lars og Leif tager sig af det praktiske arbejde
med kørsel, kistelægning og bisættelses-/begravelseshøjtideligheder m.m.